Damesenior

Kampe 2019

Onsag 22. maj 18.00, Kløvermarken, Sundby BK
Sundby BK – FSKBH 2-9
Referat

 


Kampe 2018

Tordag 20. september 18.30, Espelunden
BK Avarta – FSKBH 2-1
Referat

 


Kampe 2017

Onsdag 20. september 18.00, Kløvermarken
Sundby BK – FSKBH 5-0
Referat

 


Kampe 2016

Tirsdag 31. maj 18.30, Kløvermarken
Sundby BK – FSKBH 0-6
Referat

Tirsdag 27. september 18.30, Kløvermarken
Sundby BK – FSKBH 0-5
Referat


Kampe 2015

Mandag 1. juni 18.00, Kløvermarken
Sundby BK – FSKBH 1-5
Referat

Mandag 21. september 18.00, Kløvermarken
FSKBH – Østerbro IF 3-3
Referat


Kampe 2014

Torsdag 22. maj 18.00, Lyngby Stadion 
Lyngby BK – FSKBH 6-2
Referat

DS2014

Onsdag 10. september 18.00, Valby IP
FSKBH – Lyngby BK 1-6
Referat


Kampe 2013

Tirsdag 14. maj 18.30, Lyngby Stadion 
Lyngby BK – FSKBH 2-1
Referat

20130918 FSKBH-Lyngby

Onsdag 18. september 18.00, Valby IP
FSKBH – Lyngby BK 2-5
Referat


Kampe 2012

20120524_DS

Torsdag 24. maj 19.00, Valby IP
FSKBH – Blovstrød IF 6-2
Referat

Tirsdag 18. september 18.10, Valby IP
FSKBH – Blovstrød IF, resultat: 7-1
Referat


Kampe 2011

20110517 Damer - Politiet XII

Tirsdag 17. maj 18.00, Valby IP
FSKBH – Politiet 0-0
Referat

Onsdag 28. september 18.00, Valby
FSKBH – Hillerød 2-3
Referat


Unionskampe 2010

Mandag 13. september 18.00, Valby IP
FKBU – Hillerød 5-4
Referat

20100930_Damesenior-Politiet

Torsdag 30. september 17.30, Valby IP
FKBU – Politiet 9-5
Referat


Unionskampe 2009

Tirsdag 12. maj 18.15, Valby IP
Politiet – FKBU 0-6
Referat


Tirsdag 22. september 18.45, Kløvermarken (kunst) 

FKBU – Hillerød 9-0
Referat


Unionskampe 2008

Damesenior_08
Torsdag 14. august 18.00, Valby IP
FKBU – Hillerød 5-2
Referat


Unionskampe 2007

Damesenior2007
Torsdag 24. maj 18.00, Valby IP
Politiet – FKBU 2-3
Referat

Torsdag 13. september 18.00, Valby IP
FKBU – PI 1-0
Referat


Unionskampe 2006

Onsdag 31. maj 17.45, Valby IP
FKBU – PI 2-0
Referat


Unionskampe 2005

Mandag 6. juni 18.00, Valby IP – AFLYST
KFIU – FKBU

Mandag 5. september 18.00, Valby IP – AFLYST
FKBU – KFIU


Unionskampe 2004

Mandag 24. maj 18.00, Valby IP
FKBU – KFIU 0-3 vuk

Mandag 13. september 17.30, Kløvermarken 
KFIU – FKBU 2-5