Dagsorden til afdelingsårsmødet

november 1, 2017

Fodboldafdelingens afdelingsmøde

Onsdag den 15. november kl. 18.00 i Viften, Rødovre – Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130
(lige over for Rødovre Centret).

Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs og kartofler, samt en øl/vand, efter mødet, til kun kr. 80,- pr person.

Tilmelding til spisning er bindende og skal ske senest onsdag den 8. november til michael@firmafodbold.dk

Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Afdelingens beretning – Kan hentes hér
  4. Indkomne forslag – ingen forslag
  5. Orientering om regnskab og budget
  6. Valg af udvalgsmedlemmer 

På valg er (alle valg er for to år):

Formand:
Udvalgsmedlem:  
Udvalgsmedlem:
Michael Kofoed (FUD) (modtager genvalg)
Johnny Børger (Laybourn Sport) (modtager genvalg)
Knud Grosse (Enkeltmedlem) (modtager genvalg)


UK’ere (alle valg er for ét år):

Herresenior:
Herresenior:
Oldboys:
Oldboys:
SuperOldBoys:
SuperOldBoys:
Damesenior:
Damesenior:
Johnny Andreasen (Laybourn Sport) (modtager valg)
Johnny Johansen (Laybourn Sport) (modtager valg)
Poul Albrechtsen (Brandvæsenets IF) (modtager genvalg)
Kim Christiansen (Lufthavnens IF) (modtager genvalg)
Søren Lundegaard (Laybourn Sport) (modtager genvalg)
Bjarne Skov Pedersen (Brandvæsenets IF) (modtager genvalg)
Birgit Friid (MAN B&W) (modtager genvalg)
Tali Lehmann Monefeldt (Nilfisk) (modtager ikke genvalg)

7. Afslutning – herunder præmieoverrækkelse