Dagsorden til afdelingsårsmødet 2019

oktober 21, 2019

Fodboldafdelingens afdelingsmøde

Mandag den 4. november kl. 18.00 i Viften, Rødovre – Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130
(lige over for Rødovre Centret).

Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs og kartofler, samt en øl/vand, efter mødet, til kun kr. 85,- pr person.

Tilmelding til spisning er bindende (no-show opkræves kr. 185,- pr. ikke fremmødt) og skal ske senest mandag den 28. oktober til michael@firmafodbold.dk.  

Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Afdelingens beretning – Fodboldafdelingens beretning 2019
 4. Indkomne forslag – ingen forslag
 5. Orientering om regnskab og budget
 6. Valg af udvalgsmedlemmer
  På valg er (begge valg er for to år):
  Formand: Michael Kofoed (FUD) (modtager genvalg)
  Udvalgsmedlem: Johnny Børger (Laybourn Sport) (modtager genvalg)
  . .
  Der ændres i den nuværende titel “UK-udvalg”, som fremadrettet omdøbes til “UK- og Stævneudvalg”.
  Vi er i gang med at få de sidste navne på plads og vil samlet fremlægge de navne som opstilles, på afdelingsmødet.

   

 7. Afslutning – herunder præmieoverrækkelse