Dagsorden til afdelingsårsmødet 2018

oktober 22, 2018

Fodboldafdelingens afdelingsmøde

Mandag den 5. november kl. 18.00 i Viften, Rødovre – Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130
(lige over for Rødovre Centret).

Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs og kartofler, samt en øl/vand, efter mødet, til kun kr. 80,- pr person.

Tilmelding til spisning er bindende og skal ske senest mandag den 29. oktober til michael@firmafodbold.dk

Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Afdelingens beretning – Kan hentes hér
 4. Indkomne forslag – ingen forslag
 5. Orientering om regnskab og budget
 6. Valg af udvalgsmedlemmer
  På valg er (alle valg er for to år):
  Næstformand: Kim Christiansen (LIF) (modtager genvalg)
  Udvalgsmedlem: René Meyer (Laybourn Sport) (modtager genvalg)
  . .
  UK’ere (alle valg er for ét år):
  Herresenior Johnny Andreasen (Laybourn Sport) (modtager valg)
  Herresenior Johnny Johansen (Laybourn Sport) (modtager valg)
  Oldboys Poul Albrechtsen (Brandvæsenets IF) (modtager genvalg)
  Oldboys Kim Christiansen (Lufthavnens IF) (modtager genvalg)
  SuperOldBoys Søren Lundegaard (Laybourn Sport) (modtager genvalg)
  SuperOldBoys Bjarne Pedersen (Brandvæsenets IF) (modtager genvalg)
  Damesenior Birgit Friid (MAN B&W) (modtager genvalg)
  Damesenior Gitte Sejer (IBBH) (modtager genvalg)

   

 7. Afslutning – herunder præmieoverrækkelse