Afdelingsmøde – med præmieoverrækkelse

september 21, 2020

Kære holdledere

Fodboldafdelingen indkalder hermed til afdelingsmøde og præmieoverrækkelse

Mandag den 2. november kl. 18.00

Da vi jo alle er meget opmærksomme på udviklingen ifm. COVID-19 og ved at det kan ændre sig fra næsten dag til dag, så indkalder vi jf. FSKBH’s vedtægter til mødet og så må vi afvente og se hvordan udviklingen bliver.

Af samme årsag kender vi pt heller ikke stedet, ligesom vi ikke kan fortælle om der er spisning traditionen tro.

 

Der vil blive bindende tilmelding ifm. retningslinier og restriktioner, hvorfor I bedes sende info med antal personer der kommer, senest mandag den 26. oktober til: michael@firmafodbold.dk

Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest 4 uger før mødet, dvs. mandag den 5. oktober.